Гасификација општине тече по плану и у роковима – реализовано извођење 46 км ДГМ

Facebook

Највећа инвестиција у општину Кучево у неколико последњих деценија,гасификација, чија  вредност прелази 11 милиона еура, одвија се планираном брзином и без икаквих већих проблема. То је кратки сиже састанака одржаних данас у згради општине Кучево. На два одвојена састанка  о процесу гасификације  разговарили су   у Канцелари ЛЕР-а чланови Инвестиционе групе састављене од представника Инвеститора  ЈП „Србијагас-а“ ,из Новог Сада ( Горан Зарић, руководилац Инвестиционе групе и Миодраг Милић, члан), Учесника у изградњи  општине Кучево (Душан Х. Тодоровић, члан ИГ) и Стратешког партнера „Гас Инвеста“ д.о.о. из Београда ( Градимир Јаковљевић, заменик руковоиоца ИГ и Марко Бабарогић, члан ИГ).  Констатовано је да је до сада реализовано све што је предвиђено тј. извођење 46 км од уговорених 150 км ДГМ и 1 км од уговорених 50 км сразмереног дела челичног гасовода . До краја 2017.године планирано извођење још 46 км ДГМ и 18 км челичног гасовода за што је реализовано пројектовање.

Други састанак одржан је у Кабинету председника општине Кучево, Новице Јаношевића, коме су испред Инвеститора присуствовали Верош Станковић и Александар Вучић, Стратешког партнера представљали  су власник фирме Бранимир Бабарогић и Миодраг Рајловић а Учесника у изградњи Новица Јаношевић, Милош Петровић и Душан Тодоровић. Исказано је обострано задовољство до сада постигнутим и уверење да ће се пројекат завршити у оптималним роковима.

Loading