Одржана јавна презентација Плана детаљне регулације „Платани“

Facebook

У Свечаној сали Скупштине општине Кучево  одржанаје  јавна презентација Плана детаљне регулације „Платани“  који обухвата површину од 96 ха и 21 ара.  Презентацију је одржао Душан Х Тодоровић који је присутнима представио процедуре доношења Плана, правни и плански основ за израду Плана , садржај нацрта Плана, садржај елабората за јавни увид : Катастарско – топографске основе подлога са границом плана, Постојећу намену површина, Планиране детаљне намене површина са поделом наљ целине, Рагулационо-нивелациони план, Синхорни план инфраструктуре, Смернице за спровођење Плана и посебне услове.

Након завршене презентације Тодоровић је одговарао на постављена питања представника појединих Месних заједница, стручне јавности и заинтересованих грађана.

 

 

Loading