Агенција за безбедност саобраћаја објавила јавни позив за подношење захтева за субвенционисану ДОДЕЛУ РАМА за употребљавани трактор

traktor-ram-03
Facebook

Агенција за безбедност саобраћаја објавила је јавни позив за подношење захтева за субвенционисану ДОДЕЛУ РАМА за употребљавани трактор. Оно што вам је потребно од документације за пријаву је:

1. попуњен образац бр. 1 (пример дат у прилогу)

2. потврда да сте измирили све обавезе по основу пореза на имовину, односно да сте закључили споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да немате неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

3. фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

НАПОМЕНА:

За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила, потребна је изјава потврђена потписима два сведока оверену од стране надлежног органа;

4. фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;

5. доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси (пример уплатнице у прилогу).

Марке трактора на које се јавни позив односи дате су у прилогу, а цео позив можете погледати на

ИЗВОР И ФОТО ПОПОРТАЛ

Loading