Рок за највећи број пореских обавеза истиче 19. фебруара

331169_shutterstock-1833682330-1000x0_orig
Facebook

Рок за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за јануар истиче 12. фебруара, као и подношење пореске пријаве за порез на додату вредност (ПДВ) за јануар од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ-у.

Како наводи Пореска управа, 19. фебруар је датум када истиче рок за највећи број обавеза, међу којима су плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за јануар, плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за јануар. До тог датума неопходно је платити доприносе за самосталне уметнике и за пољопривреднике за прво тромесечје 2024. године, поднети пријаве за утврђивање коначне обавезе доприноса за претходну годину и тромесечне аконтације доприноса за 2024. годину за самосталне уметнике, потом пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва и платити доприносе за обавезно социјално осигурање за јануар. Исти датум је последњи рок и за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ-а,  подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар, ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству, за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за јануар, акцизе за другу половину јануара, подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за јануар и подношење пријаве о обрачуну акцизе на струју за јануар.

Последњег дана у месецу, 29. фебруара, истиче рок за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса, за неисплаћене зараде за јануар као и за плаћање акцизе за прву половину фебруара.

 

Извор: Политика

Loading