Јавни конкурс за регресирање вештачког осемењавања

krave
Facebook

Oпштина Кучево расписала је Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за регресирање вештачког осемењавања на територији општине у 2023. години, а све у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој години.
Регрес ће се давати као повраћај: 2.000,00 дин/грлу за прво осемењавање, а 1.000,00 дин/грлу за друго осемењавање.
Пријаве на Јавни конкурс достављати у року од 35 дана од дана објављивања до 06. новембра 2023. године, за грла осемењена од 01. децембра 2022. године до 31. октобра 2023. годинe.

Текст  Јавног позива можете погледати путем линка : http://www.kucevo.rs/ /.

фото Агрофин

 

Loading