Шта све може са пензинерском картицом : преко бодова до погодности

kartica6566
Facebook

Правилником  о Пензионерској картици који је објављен у Службеном гласнику  предвиђено је  да ће моћи да је користе корисници пензије, новчане накнаде за помоћ и негу другог лица, новчане накнаде за телесно оштећење, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, корисници привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију, те инвалидна деца.

Картица ће бити издавана на захтев који може бити и електронски, али поднет преко законског заступника или пуномоћника, електронски или Фонду.

Преко картице издате на име погодности ће се остваривати код правног лица и предузетника, а користиће се уз идентификацију.

Фонд води евиденцију о издатим Пензионерским картицама, па ће на интернет страници бити и списак неважећих.
Кориснику који користи Пензионерску картицу приликом плаћања роба и услуга Фонд ће додељивати бодове преко сарадње са Пореском управом, од које ће добијати податке.

За утрошених 500 динара кориснику Пензионерске картице ће Фонд додељивати један бод, а током месеца може остварити бодова највише до висине износа просечне пензије у Србији.

На основу прикупљених бодова, корисник Пензионерске картице ће моћи да оствари одређене погодности као што су попуст, поклон или нешто друго, код даваоца погодности.

Фонд ће водити евиденцију о додељеним и утрошеним бодовима, а додељени бодови се неће моћи заменити за новац, те су непреносиви на друга лица.

Фонд ће бити у прилици да на својој званичној интернет страници и апликацији за Пензионерске картице објави списак давалаца погодности.

У вези са издавањем и коришћењем картице Фонд ће вршити прикупљање и обраду података о личности корисника, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.

извор:ртв

 1,236 total views,  2 views today