Нацрт измена Закона о планирању и изградњи предвиђа да сви објекти морају да буду бесплатно прикључени на постојећу инфраструктуру

selo-kuca
Facebook

Нацрт измена Закона о планирању и изградњи предвиђа да сви објекти морају да буду бесплатно прикључени на постојећу инфраструктуру, а посебно на водовод, канализацију, гасовод и даљинско грејање.

Нацрт измена закона предвиђа и укидање плаћања конверзије за грађевинско земљиште, потврђено је Танјугу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Предвиђено је и оснивање Агенције за просторно планирање и урбанизам, која ће од министарства преузети део надлежности, као и увођење главног државног урбанисте.

Накнаду за претварање права коришћења у право својине ће плаћати спортска друштва, стамбене и земљорадничке задруге, као и они на које се примењује Анекс Г о сукцесиј, пише Политика.

Осим што се укида Закон о конверзији уз накнаду, како је наведено, одређеној категорији лица, међу којима су најзаступљенији власници приватизованих предузећа, што је прилично кочило градњу, убудуће ће сви који хоће нешто да граде, много брже долазити до грађевинских дозвола.

Изменама овог акта, биће унапређен електронски систем за издавање грађевинских дозвола (ЦЕОП), увођењем нових функционалности и побољшањем постојећих, посебно кроз увођење е-простора, којим поступак за израду и имену планске документације постаје ефикаснији и бржи.

Електронски систем издавања грађевинских дозвола који се примењује осам година, како је наведено, дао је добре резултате, о чему сведоче бројке које показују да је 2021. издато 30.177 грађевинских дозвола, а 2015. три пута мање, односно 10.438, али су била потребна додатна унапређења овог система како би овај поступак био још ефикаснији.

Нацртом је предвиђено и увођење главног државног урбанисте, како би се увео ред у области просторног и урбанистичког планирања на територији Србије.

извор топпрес

Loading