ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

IMG_1177
Facebook

Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2023. годину и жели да укључи своје грађанке и грађане у  предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани  јавним средствима.

 

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 14.10.2022. до 26.10.2022. године предложите и подржите пројекте за које сматрате да могу учинити  живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

 

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат  који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

 

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

 

Образац за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево , Светог Саве бр. 76 на писарници, као и у свим месним канцеларијама. Попуњене обрасце можете предати у Општинској управи Кучево , Светог Саве бр. 76 на писарници .

 

Такође, електронску верзију  обрасца можете попунити на www.kucevo.rs или  попуњени образац преузети и послати на  e-mail:  javnarasprava@kucevo.rs

образац :

 • Шта би , по вашем мишљењу, требало да буде приоритет расподеле буџета општине Кучево за 2023.годину?

 

 • Комуналне делатности
 • Унапређење јавне инфраструктуре
 • Основно образовање и васпитање
 • Социјална и дечија заштита
 • Здравствена заштита
 • Развој културе и информисања
 • Развој спорта и омладине
 • Подршка развоју пољопривреде
 • Подршка развоју предузетништва
 • Развој туризма  
 • Остало ________________________________(наведите)

 

 

 

 • Који бисте од наведених пројеката уврстили у буџет општине за 2023.годину? Заокружити највише 3 одговора

 

 • Реновирање сеоских амбуланти
 • Изградања игралишта/парка за децу у ________________(уписати жељено место)
 • Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
 • Фестивал аматерског позоришта
 • Уређење обале реке Пек
 • Уређење пешачких стаза
 • Реконструкција водовода
 • Уређење трга ,,Вељка Дугошевића“ и ревитализација постојеће фонтане
 • Изградња градско-рекреативног парка на простору око зграде бившег ,,Комитета“ и дворишта средње стручне школе
 • Уређење пећине ,,Церемошња“
 • Санација депонија и сметлишта на територији општине Кучево
 • Предложи нови пројекат _____________________________________ (уписати)

 

 

 

 

 

 • Ваш пол:     Женски                    Мушки                       (заокружити)

 

4)  Старосна група којој припадате:

 • 16-30 година
 • 31-45 година
 • 46-65 година
 • преко 65 година

 

ПРЕДЛОГЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВЉАТИ ОД 14.10. до 26.10.2022.године

 

                      ХВАЛА ШТО СТЕ УЗЕЛИ УЧЕШЋЕ!

Loading