24. седница Општинског већа

Facebook

 

У  канцеларији ЛЕР-а, у среду, 26. априла, са почетком у 9 часова, одржан је први део  24. седнице Општинског већа. Због обимног Дневног реда (близу 50 тачака) након четворочасовног рада, наставак седнице је заказан за среду, 03. маја.Ово је била прва седница Општинског већа којој је присуствовала и новоизабрана заменица председника општине, Славица Булутић.  Први сет разматраних тачака  односио се  на усвајање Извештаја  о раду за 2016. и плановима рада за текућу годину  градске Библиотеке, Центра за културу и Туристичке организације „Кучево“.Затим је  усвојено допуњено Решење о организационом одбору и именован координатор 50. Смотре „Хомољски Мотиви“. Чланови Већа су  усвојили и  Оперативни план за одбрану од поплава за 2017. годину, донели  Одлуку о расписивању Конкурса за доделу средстава спортским клубовима за 2018. годину, усвојлии  Програме мера подршке развоју пољопривреде и коришћења  средстава за заштиту животне средине.  Дата је сагласност и на Правилник о зарадама Јавног предузећа за одржавање путева и јавне расвете општине Кучево, измењен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе, донет Правилник о коришћењу општинских превозних средстава, усвојен Извештај штаба за ванредне ситуације о чишћењу локалних путева у зимском периоду, извршено је упознавање са одлуком УО Центра за културу о листи кандидата за место директора те установе.Формиране су  и Комисије са задатком да процене износ потребних средстава за адаптацију Домова култура у Месним  заједницама Сена, Љешница и Каона, као и за процену штета насталих на грађевинским објектима насталим услед пожара. Разматрани Статути МЗ Раброво и МЗ Церовица, усвојена иницијатива за покретање поступка за давање у закуп пословног простора код бившег ШИК-а и разматран захтев Канцеларије за ЛЕР за обезбеђивањем средстава за израду претходне студије оправданости за изградњу градске топлане у Кучеву.

Loading