Основне животне намирницe неће поскупети у наредних 90 дана

img_168052
Facebook

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница у циљу даље заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија.

Реч је о следећим намирницама: шeћep кристал у паковању од једног килограма, брашно тип T- 400 глатко у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашно тип T-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, јестиво сунцокретово yљe у паковању од једног литра, свињско месо – бут и УXT млеко са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра.

Уредбом, која ће се примењивати у трајању од 90 дана, ограничавају се произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало наведених намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембра 2021. године.

На седници је усвојен Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године, којим се утврђују стратешки циљеви у овој области, омогућава смањење штетног утицаја на животну средину и климатске промене и омогућава остваривање предуслова за коришћење отпада у циркуларној економији.

Програмом је у наредном периоду предвиђено и усвајање Акционога плана за период од 2022. до 2024. године.

У оквиру преговора за приступање Европској унији, Србија је кроз Поглавље 27 започела процес успостављања система управљања отпадом и његовог прилагођавања регулативи Европске уније.

Имајући у виду то да је финансијска подршка туристичкој привреди у протеклом периоду имала позитивне ефекте на развој и унапређење српског туризма, усвојена је Уредба о условима и начину доделе коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Средства су намењена за пројекте физичких и лица и привредних друштава у овој области, а који се односе на изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја, рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, унапређење маркетинга, као и изградњу туристичке инфраструктуре. Квалификовање пројеката вршиће Фонд за развој Републике Србије.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединица локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години.

У циљу реализације овог програма, Влада је определила 15.000.000 динара за пројекте из области запошљавања, културе, безбедности, животне средине, здравља, родне равноправности и социјалних питања.

У циљу институционалне подршке и јачању капацитета регионалних институција у контексту спровођења регионалне политике, на седници је усвојена и Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2022. години.

Програм предвиђа финансијску подршку регионалном развоју и јачање капацитета јединица локалних самоуправа и акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), као и потенцијалних и постојећих привредних субјеката. Такође, пружа подршку повезивању свих субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу у циљу спровођења политике регионалног развоја.

Чланови Владе донели су одлуку о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству, чији су задаци давање препорука за усклађивање деловања надлежних органа који спроводе мере и поступке обезбеђивања у ваздухопловству, утврђене Националним програмом из ове области, као и анализа, спровођење мера и давање препорука за усклађивање програма са информацијама о новим опасностима, технологијама и техником.

извор и фото : Влада Републике Србије

Loading