Галерија савремене уметности Центрa за културу „Драган Кецман “ Кучево расписала Конкурс за излагање у 2022. години

Aca Novakovic--2 (1)
Facebook

Галерија савремене уметности у Центру за културу „Драган Кецман“ Кучево основана је 2017. године, са циљем да  приказује и афирмише, продукцију савремене визуелне уметности.

Програмско опредељење Галерије је да, јавним представљањем савремених уметничких израза, допринесе децентрализацији културе и равномерном регионалном развоју. Да буде препозната као место које омогућава представљање уметничких и кустоских пројеката. Да као продукцијски центар допринесе развоју савремене уметности и иновативних уметничких пракси, посебно оснаживању локалне ликовне сцене.

Из тог разлога расписала је Конкурс за излагање (за самосталне, ауторске, кустоске и колективне изложбе и пројекте) у 2022. години

 

Конкурс је отворен до 15. фебруара  2022. године.

За конкурс је неопходно доставити:

  1. опис пројекта – концепцију изложбе са техничким описом;
  2. визуелну документацију (до 10 илустрација пројекта са којим се конкурише);
  3. професионалну биографију (CV);
  4. контакт податке: електронску адресу и број телефона.

Пријаве треба доставити искључиво електронском поштом на адресу: galerija.czkkucevo@gmail.com

Пијаве ће разматрати Уметнички савет Галерије савремене уметности, именован на  период од 2021-2025. године, у саставу: Др Јелена Анђелковић Грашар, историчарка уметности, Александра Стокић, дипломирана вајарка и Милан Глозић, струковни ликовни уметник.

Учесници конкурса ће бити информисани о резултатима најкасније до 1. марта 2022. године, путем електронске поште.

Резултати ће бити објављени на интернет страници Центра за културу Кучево, ФБ страници Центра за културу Кучево и посредством медија.

Право да конкуришу имају сви ликовни и примењени уметници.

Организатор обезбеђује:

– каталог – флајер (А4 формат, штампа 4/4, три фолд или по договору);

– организацију (постављање радова, рекламу и маркетинг догађаја, израду плаката, позивница);

– котел приликом отварања изложбе.

Организатор задржава право да, у складу са актуелним мерама везаним за спречавање заразне болести COVID-19, одлучи о начину реализације сваке појединачне изложбе.

Пријавом на Конкурс аутор прихвата наведене услове.

Контакт за додатне информације: 012/852-466 (сваког радног дана у период од 10 до 13 часова).

 

Loading