ОСНОВАНО УДРУЖЕЊА СТОЧАРА „ХОМОЉАЦ КУЧЕВО“

Facebook

Сточарство представља једну од највећих шанси за развој пољопривреде у нашој општини, посебно узимајући у обзир количину и квалитет сточног  фонда који је некад постојао на овим просторима. Пошто удружени имају много боље могућности за рад и пласман на тржишту сточари наше општине су одлучили да се удруже. Због тога је у  свечаној сали општинске управе  Кучево одржана оснивачка скупштина Удружења сточара. Скупштини је присуствовало око 30-ак чланова, који су уједно и оснивачи овог удружења. Испред локалне самоуправе седници скупштине су присуствовали председник Скупштине општине Кучево Влада Стојановић и заменик председника општине Дарко Благојевић као и представници општинске Слижбе за пољопривреду, самостални стручни сарадник  Љубомир Мишић и мастер агроекономиста Гордана Миленковић. Сточарима је након свега тога, представник Дунав осигурања, говорио о осигурању у пољопривреду са акцентом на осигурање у сточарству. Сточари  су јавним гласањем одлучили да носиоци функција у новооснованом Удружењу буду : Новица Јоцић  из Церемошње као председник Скупштине Удружења и  Зорица Ристић Нересница као заменик председника Скупштине. За председника  Управног одбора изабран је  Слађан Траиловић из Церемошње, његов заменик постала је Горица Јовановић из Каоне а преостала тројица чланова УО су : Ратомир Давидовић из ВолујеЖељко Аврамовић из Мустапића и Милан Шулеић из Раденке.

Сарадник на прилогу мастер агроекономиста Гордана

Loading