ОШ Турија : Aпликација „Моја башта“ као реализација прве фазе SALL пројекта

mojabasta1
Facebook

У оквиру SALL пројекта-Школе као отворене лабораторије, продукт прве фазе реализације у ОШ“Вељко Дугошевић“ у Турији је апликација Моја башта која ће бити представљена међународним патнерима у наредном периоду. У циљу израде апликације спроведена је анкета међу грађанима наше и суседних општина.

У анкети је учествовало 200 испитаника (155 женског и 45 мушког пола). Испитивањем су покривана следећа насеља: Зеленик, Каона, Турија, Нересница, Ракова Бара, Љешница, Кучево, Дубока, Кучајна, Волуја, Церовица, Равниште, Шевица, Доња Крушевица, Дубока, Буковска,Мала Бресница, Вуковић, Царевац,Макце,Триброде, Раброво и Сена. Већина исптаника је узраста између 30 и 50 година (њих 116), а мањи број између 50 и 80 година(75), најмање између 18 и 30 година(9 испитаника). Највећи број њих бави се производњом хране више од 10 година (167)  што даје добру полазну основу у квалиет одговора на постављена питања.

Резултати анкете били су полазна основа за израду софтвера који ће помоћи нашим суграђанима у планирању узгоја поврћа на овој територији, и овом приликом се захваљујемо свима који су учествовали у попуњавању анкете.

Апликација „Моја Башта“ заснива се на посебно урађеном алгоритму који укршта податке о временским приликама датог поднебља са подацима о оптималним условима узгоја поврћа.Подаци о временским приликама преузимају се са сервера НАСА-е (Национална ваздухопловна  и свемирска администрација, енг. National Aeronautics and Space Administration).Подаци садрже просечне дневне температуре за сваки дан у последњих 10 година. Период од 10 година узет је јер најбоље осликава брзе климатске промене које се дешавају. За сваку биљку у бази података унети следећи подаци: Оптимална температура клијања, период (дужина) клијања, оптимална температура раста и период (раста).Апликација прво преузима подаке са сервера за дату локацију. Прослеђује их алгоритму, који за задату биљку повлачи податке из базе а потом их укршта са временским подацима, тражећи најоптималније преклапање. Након обраде података у алгоритму, прослеђују се излазни подаци апликацији који се приказују у облику графикона на годишњем, месечном и дневном нивоу са процентом преклапања, тј. процентом оптималних услова за садњу и узгој дате биљне културе.Добра страна апликације је у томе што се врло брзо може надоградити са новим биљним врстама,промени оптималних података као и додавању нових временских услова.Што се корисника тиче, апликација пружа саветодавну помоћ при одабиру биљне културе за узгој као и време садње. Добро је и то што корисник може да бира и друге локације како би упоредио са својом за жељену биљну врсту.

Кроз учешће у овом пројекту,ученици и запослени су учествовали у прикупљању и обради података, развијали вештине за сарадњу, дигиталне компетенције, одговоран однос према околини и здрављу,предузетнички дух. Све активности усмерене су ка креативном и пројектном размишљању,као и директној вези сагледавања и решавања конкретног проблема у заједници. Направили смо прве кораке ка СТЕМ образовању,као методологији за нове генерације,кроз које се развија креативност, иновативност, критичко мишљење, способност решавања проблема..

Друга фаза пројекта предвиђа прављење компоста као и израду „паметног“пластеника. Помоћу посебних апликација на мобилном телефону пратиће се влажност земљишта и ваздуха,као и температура.У пластенику ће се узгајати органска храна уз коришћење савремених технологија.

Пројекат је финансиран кроз Horizont 2020 Европске комисије, а партнери у спровођењу су Грчка, Кипар, Белгија, Шпанија, Португал, Израел, Француска , Луксембург и Холандија.

Апликација се може преузети са следећег QR кода:

Loading