Усвојен предлог Одлуке о комуналној полицији

WhatsApp Image 2021-09-10 at 12.07.40 (2)
Facebook

Општинска „влада“ одржала је своју 32. овогодишњу  седницу на којој је усвојила више значајних одлука из своје надлежности као и предлоге оних које ће проследити  локалном парламенту на коначно усвајање. Тако је, између осталог, усвојен  предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево – КП бр. 5619/2 КО Кучево 1 непосредном погодбом, без накнаде и закључењу уговора о отуђењу (земљиште на тзв „бувљаку“ на коме ће компанија „Каструм“ отворити мега маркет и запослити 15 радника на неодређено време), затим и предлози Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места Општинске управе , о комуналној полицији, о униформи и ознакама комуналних  полицајаца,  Ценовника паркинг услуга ЈКП ,,Кучево“, одлуке о давању дечијих игралишта ЈКП-у ,,Кучево“ на управљање и одржавање и Оперативног плана за одбрану од поплава за  воде II реда за подручје општине Кучево за 2021. годину.

 

 3,150 total views,  8 views today