Шта предвиђа Закон о заштити српског језика ?

14337810361-540x286
Facebook

Народне скупштине Републике Србије и Рпублике Српске требале би да до половине / тачније 15./ септембра усвоје Закон о заштити српског језика који за кључни циљ има да се негује, очува и промовише ћирилично писмо као упориште националног идентитета. У нацрту закона посебно је наглашена потреба за  поспешивањем  шире употребе ћирилице у јавном животу с обзиром на историјски, културни и идентитетски значај.

Сва јавна предузећа, државни и локални органи у Србији и Републици  Српској као  и школе, факултети, привредна друштва са већински јавним капиталом и удружења која делују на националном и међународном нивоу, након усвајања закона  биће обавезни да у свом раду, употребљавају српски језик и ћирилично писмо.

Таква обавеза предвиђена је и за  јавне медијске установе РТС и РТВ, комплетни правни промет  као и  да се исписивање назива, седишта, делатности, назива робе и услуга, упутстава за употребу, информација о својствима робе и услуга, гаранцијских услова, понуда, фактура, рачуна и потврда врши ћирилићним писмом.

Такође, културне и друге манифестације које се финансирају или суфинасирају из јавних средстава мораће да имају лого исписан на ћирилици.

Нацрт закона предвиђа и пакет стимулативних мера за приватни сектор, што се пре свега односи на привредне субјекте и средства јавног информисања у приватном власништву, за које се посебним прописима могу установити пореске и друге административне олакшице који у обављању своје делатности одлуче да користе ћирилично писмо.

То укључује и коришћење ћириличног писма у електронским медијима и приликом издавања штампаних јавних гласила.

За надзор над применом закона о заштити српског језика и ћирилице биће задужено Министарство културе, а предвиђене су и казне за кршење тог акта, које износе од 15.000 до пола милиона динара.

ИЗВОР И ФОТО – ПАЛАНКАДАНАС

 536 total views,  2 views today