Веће предложило Скупштини да усвоји извештај Одељења за буџет и финансије о извршењу буџета за период јануар-јун 2021. године

DSCN2056
Facebook

На својој данашњој (24. овогодишњој) седници Општинско веће је имало Дневни ред од 16. тачака. Између осталог, чланови Већа су се сагласили да се  Скупштини општине упути на  усвојање извештај Одељења за буџет и финансије о извршењу буџета за период јануар-јун 2021. године. У наведеном периоду приходи су остварени у износу од 250 а расходи од 238 милиона динара што представља 43% остварења , али на годишњем нивоу. Суфицит за првих шест месеци ове године износи 12 милиона динара. Ако се овим темпом  ( а нема разлога да не буде тако) остварење извршења буџета ће на крају године износити преко 96% планираног, што је више него  изузетно добро, и представља показатељ да се општином управља одговорно и домаћински.

Сет тачака се одосио на делатност ЈКП „Кучево“ (    у вези са израдом студије оправданости прикључења мештана засеока Шевичка Нересница на постојећу градску водоводну мрежу; о предмеру и предрачуну ЈКП за изградњу кишне канализације у улици Светог Саве до Трга Вељка Дугошевића; захтев МЗ Кучево за решавање проблема Железничког потока; МЗ Вуковић за изградњу потпорног зида).

Центар за социјални рад је упутио захтев за увећањем средстава неопходних због увођења новог софтвера од стране ресорног министарства,  ПУ ,,Лане“ Кучево је упутила Већу два захтева :  за утврђивање мањег, односно највише 20% већег броја деце,упојединим васпитним  групама и захтев за сагласност за колективни годишњи одмор за запослене у објекту ,,Цврчак“ у Раброву ПУ ,,Лане“ Кучево. На дневном реду било је и више захтева и молби појединих грађана ( за доделу стана,  уклањање дрвета испред куће, накнаде штете због уједа паса луталица итд).

Loading