Одржана 36. седница Општинског већа Општине Кучево

IMG_1619
Facebook

У канцеларији за ЛЕР, са почетком у 09,00 часова оджана је данас 36. ( вероватно последња у овом сазиву) седница  Општинског већа Општине Кучево, за коју је председник већа и председник општине Владимир Стојановић предложио  дневни ред од 33 тачке.

Сет тачака односио се на захтеве појединих месних заједница  (Волуја, Турија, Љешница, Раденка) за решавање инфраструктурних проблема  , а већу су се са различитим захтевима обратили и Ловачко удружења „Јелен“ ( за донацију),  ПУ „Лане“ ( о ненаплаћивању услуга  у једном периоду), „Роми Хомоља“ ( за просторије), ОШ из Турије (  санације крова на школској згради). На дневном реду било је и више прослеђених предмета од Центра за социјално, Извештај о раду противградних станица на територији општине Кучево,  усвајање Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Кучево за 2020. г предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, посебним организационим јединицама и Општинском правобранилаштву општине и усвајање Решења о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кучево за 2020. год. Чланови већа донели су и одлуку да се најбољим ђацима из свих школа на територији општине доделе таблети, покренуте су и иницијативе за доношење Одлуке о додели Општинских признања за Дан општине и за израду пројекта за моста преко Пека у Раброву на месту где се некада налазио дрвени, као и да се у свим сеоским срединама уреде дечија игралишта .

 

Loading