Sateliti NASE tokom oktobra detektovali 15 požara na otvorenom na teritoriji naše opštine -141 na području Braničevskog okruga

Facebook

Iako Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru tokom oktobra NASINI sateliti su na teritoriji Braničevskog okruga snimili 141 požar od toga 15 na području opštine Kučevo.

Propisi  zabranjuju je i loženje otvorene vatre u šumi, kao  i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, (izuzetak su strogo određena,  vidno obeležena mesta. Za one koji ovo ne poštuju,Zakon propisuje  prekršajne kazne u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za firme, za odgovornu osobu u firmi od 10.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara i za građane u iznosu od 10.000 dinara. Ukoliko požar prouzrokuje štetne posledice po život ili imovinu većih razmera, vinovnici podležu i krivičnoj odgovornosti.

FOTO NASA

Loading