Одржана седница Скупштине општине по хитном поступку

DSC04642
Facebook

Председница локалног парламента Мица Лукић Раденковић, сазвала је седницу по хитном поступку која је одржана у уторак 30. јулла са почетком у 12 часова (Пословник о раду СО Кучево предвиђа могућност  одржавања седнице по хитном поступку у два случаја – када то писменим путем захтева Општинско веће или 1/3 одборника, који су тада дужни да јој доставе  акт у облику у коме га треба усвојити- уколико оцени да постоји оправданост за одржавање седнице, „прва међу једнакима“ има обавезу да сазове седницу телефонским путем, с тим што се такво сазвана седница мора одржати у року од 24 часа). На дневном реду биле су три тачке : прва се односила на измену Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“ на територији општине Кучево : Измена плана је од значаја за општину Кучево, с обзиром да је извршена експропријација земљишта и да су добијене грађевинске дозволе за изградњу путева на потезу Раденка – Ракова Бара (уколико би се чекало на одржавање редовне седнице, то би одужило цео поступак и исти би се завршио крајем године, а грађани села Раденка и Ракова Бара који имају закључене уговоре о закупу са инвеститором, додатно би чекали на исплату) стоји у образложењу ове тачке. Друга тачка се односила на давање сагласности председнику општине да може закључити Уговор о пословно техничкој сарадњи са АБМ Интернационалом којим би се ова фирма обавезала да одржава алтернативни пут у четири правца : Арсина река-Бања поток, Кучајнско језеро – Арсина река, Арсина река-Лугарница и Лугарница- пећина Равништарка ( овим путем ће се одвијати  камионски саобраћај тако да ће тиме бити решен вишегодишњи проблем ). У оквиру треће тачке одборници су усвојили измене Одлуке о комуналним делатностима на територији наше општине и тако омогућили ЈКП Кучево да почне сакупљање и одношење смећа и из насеља Волуја.

Loading