Друштвено користан рад поново у моди

Facebook

У протеклом периоду наш град је походила права поларна зима. Минус је често био двоцифрен а снег је знао да  напада, што би се рекло, „охо хо“. Запослени у ЈКП Кучево и ЈП за одржавањем путева и уличне раставе су чинили права мала чуда у борби са временским непогодама  не би ли  омогућили нормално функционисање живота у општини. У тој борби су им се прикључили и незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање – у заједничком пројекту Месне заједнице Кучево, ЈКП Кучево, Центра за социјални рад и Националне службе  за запошљавање, петнаестак радно способних лица са евиденције службе је укључено је  у чишћење града од снега и леда. Пројекат се изводи по принципу друштвено корисног рада и одвија се у циклусима од 50 радних часова за које извођачи – незапослена лица са евиденције НСЗ, добијају одређену накнаду. И тако је свима добро – град се чисти а незапослени имају  примања.

Loading