Vuković dobio novu ulicu

Facebook

Naporima članova Saveta Mesne zajednice u Vukoviću je rešen višedecenijski problem seoskog potoka . Praktično je Izgradjena nova seoska ulica u dužini od 350 metara,  i tako je deo stanovnika Vukovića koji je bio životno vezan za korišćenje ovog pravca, konačno odahnuo.

Naime, seoski potok je tekao sredinom ulice i njom se moglo , uglavnom , samo peške kretati. Da bi se problem rešio prvo je izvršen iskop i odvoz zemlje, potom izgrađeno više propusta sa cevima,  a onda izvršeni pripremni zemljani radovi  i nasipanje puta potrebnim materijalom i rizlom. Ulica je sada osposobljena i za kretanje motornim vozilima i traktorima. Radove je , preko JP za održavanje puteva i uličnog osvetljenja, finansirala lokalna samouprava opštine Kučevo.

Loading