Najuspešnija godina Šumskog gazdinstva „Severni Kučaj“ iz Kučeva

Facebook

Šumsko gazdinstvo „Severni Kučaj“ sa sedištem u Kučevu je u godini na izmaku postiglo najbolje rezultate u celokupnom sistemu JP „Srbijašume“. Kako je izjavio direktor gazdinstva , Nenad Živković, ostvarena dobit prevazilazi iznos od 100 miliona dinara. Da bi se to ostvarilo bilo je potrebno proizvesti i isporučiti više od 110 hiljada kubnih metara drvne mase. Rezultati su ostvareni , pre svega, velikim angažovanjem svih zaposlenih, ali i aktivnostima preduzetim da se sva isporučena roba naplati.

Uz ovu proizvodnju, hvale vredan je i podatak, da je gazdinstvo u projektu sprovedenim zajedno sa KP domom iz Zabele, pošumilo više od 100 ha goleti.Kada se ovome doda da je u toku godine obnovljena skoro kompletna mehanizacija novom ( između ostalog nabavljen su  novi buldozer, specijalni traktor sa malčerom, kombinovana mašina, kamion kiper i Lada Niva za šta je izdvojeno preko 50 miliona dinara) ,onda se za poslovanje ovog gazdinstva u protekloj godini može samo reći da je bilo impresivno.

 

 

Na kraju svog obraćanja medijima, prvi čovek kučevačkog šumarstva je istakao da postignuti rezultati obavezuju da se i iduće godine posluje na taj način i da će  i on i svi zaposleni učiniti sve, da na kraju iduće godine budu bolji nego ovogodišnji.

 

 

 

 

 

 

 

Loading