Novo javno preduzeće umesto JP Direkcije

md3008072s6cn2795
Facebook

Odbornici SO Kučevo održali su danas sednicu po hitnom postupku na kojoj se našao dnevni red od 17 tačaka. Najveći deo odnosio se na prestanak rada JP Direkcije za izgradnju u formi u kojoj je do sada postojala i radila. Promene su proistekle iz novog Zakona o javnim preduzećima, koji sada predviđa da indirektni korisnici budžeta više ne mogu biti finansirani od strane lokalne samouprave. Opštine su na različite načine pristupile rešavanju novonastale situacije, a Kučevo se odlučilo za osnivanje novog javnog preduzeća.

md3008072s6cn2852

Obrazlažući odluku da se pristupi  formiranju   Javnog preduzeća za održavanje puteva javne rasvete opštine Kučevo, čiji je pravni prethodnik JP Direkcija, predsednik opštine Kučevo, Novica Janošević je rekao da je situacija sa kučevačkom Direkcijom veoma specifična. U najvećem broju opština,  Direkcije su imale samo po nekoliko administrativnih radnika koje su, zajedno sa poslovima koje su obavljali, preuzele opštinske uprave, dok je u Kučevu situacija bila mnogo kompleksnija. U JP Direkcija bilo je zaposleno 28 radnika, a uz to je raspolagalo sa izuzetno vrednom i raznovrsnom mehanizacijom, sa kojom je obavljalo niz poslova veoma bitnih za građane opštine.To je dovelo  da se lokalna samouprava,  između nekoliko različitih varijanti, opredeli za formiranje  Javnog preduzeća za održavanje puteva javne rasvete opštine Kučevo. U novom javnom preduzeću biće zaposleno 22 radnika i ono neće biti korisnik budžetskih sredtava. Predsednik opštine je iskoristio priliku da odbornike upozna sa trenutnim stanjem realizacije projekta  „Platani“ , da ih obavesti da je sada skoro izvesno da će jedna italijanska firma u Kučevu otvoriti pogon za izradu stilskog nameštaja koji će se izvoziti u Rusiju,  kao i o tome da će u narednom periodu lokalna samouprava, zajedno sa predstavnicima firme Daccomet ag iz Švajcarske, na teritoriji cele opštine, vršiti anketiranje građana zainteresovanih za rad u ovoj firmi ( u pitanju je otvaranje pogona za koji je u početku potrebno 300 a nakon godinu dana 400 radnika).

md3008072s6cn2777md3008072s6cn2792

U daljem toku sednice učestvujući u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, podrobnija obaveštenja o formiranju novog javnog preduzeća dali su  direktor bivše JP Direkcije, Novica Bulajić, zamenica predsednika opštine Jasmina Ćamilović, i načelnica Odeljenja ua budžet i finansije Tanja Živković. Izabran je  Nadzorni odbor ovog preduzeča u koji su ušli: Mirjana Stanković Stojanović, Predrag Nikolić i Zoran Milovanović.

md3008072s6cn2952md3009072s6cn2928

Postupajući u skladu sa odredbama navedenog Zakona o javnim preduzećima odbornici su izmenili i Osnivački akt JKP Kučevo i imenovali novi Nadzorni odbor istog koji od danas čine : Suzana Marković, Dragana Plještišević i Ivan Ilić. Skupština je razmatrala i usvojila i izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2016. godine. Sve odluke na sednici donošene su jednoglasno. Na početku sednice, odbornik Brana Živanović je podneo ostavku i vratio odbornički mandat iz ličnih razloga.

 

 8,189 total views,  2 views today