Повећан родитељски додатак – за прво дете 371.614 динара

beba-mama-novorodjence-rodjenje-bebe
Facebook

Министарство за бригу о породици и демографију саопштило је да је повећан родитељски додатак за рођење детета, а објавило је и колики износ ће добијати родитељи деце рођене после 1. јануара 2024.

Министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић потписала је, како је предвиђено решењем, да родитељски додатак за рођење првог детета од 1. јануара 2024. године износи 371.614,46 динара, саопштено је из Министарства за бригу о породици и демографију.

Родитељски додатак за друго дете, који се исплаћује у 24 рате, сада износи 329.643,66 динара (месечно 13.735,15 динара), за треће дете, који се исплаћује у 120 рата, 1.977.861,97 динара (месечно 16.482,19 динара), а за четврто дете 2.966.792,95 динара у 120 рата (месечно 24.723,28 динара).

Једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета за децу рођену од 1. јануара 2024. године и касније износи 123.871,49 динара, док паушал за набавку опреме за дете износи 6.867,58 динара, предвиђено је Решењем о номиналним износима родитељског додатка, паушала за набавку опреме за дете, једнократне помоћи за рођење другог и трећег детета и дечијег додатка и цензуса за остваривање права на дечији додатак од 1. јануара 2024. године.

Износи родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете, цензус за остваривање права на дечији додатак и износ дечијег додатка усклађују се два пута годишње, 1. јануара и 1. јула, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Србије, у претходних шест месеци.

 

 

Извор: РТС

Loading