Школа у Волуји реализује пројекат „Учимо сви заједно“

IMG_0072
Facebook
Пројекат „Учимо сви заједно, који реализују Министарство просвете и УНИЦЕФ уз подршкуДелегације Европске уније, има за циљ да подстакне и допринесе даљем унапређивањуинклузивног образовања (ИО) у Републици Србији.
Активности пројекта усмерене су на: унапређивање инклузивног образовања на националном и локалном нивоу; јачање капацитета професионалаца за примену свих принципа инклузивног образовања и обезбеђивање подршке деци; јачање нових улога школа за образовање ученика са сметњама у развоју кроз послове ресурсног центра на пружању различитих видова стручне подршке и обезбеђивања асистивних технологија.
Промоција инклузивног образовања значајно доприноси разумевању и прихватању различитости на добробит сваког детета, појединца, заједнице и друштва у целини.
Ми као школа уважавамо
чињеницу да је квалитетно образовање оно које одговара на потребе сваког детета и које обезбеђује да се свако дете школује у групи различитих вршњака, у атмосфери која негује ту различитост, и уз додатну подршку учењу када год и из ког год разлога је она детету потребна.
Такво образовање – које зовемо инклузивно образовање – омогућава сваком детету да достигне својe пунe потенцијалe – интелектуалнe, личнe и емоционалнe, без обзира на пол, етничку припадност, године, порекло, социјалну ситуацију или било коју другу личну особину. Због тога је инклузивно образовање истовремено пут ка јачој економији и бољем друштву коме свако од нас даје свој јединствени допринос.
Зато данас, 20. новембра на Светски дан детета, желимо да са другарима и другарицама из више од 200 школа широм Србије у исто време пошаљемо снажну и инспиративну поруку: УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО!
На овај начин желимо да покажемо колико је важно да школа буде отворено место које прихвата различитости и слави их. Светски дан детета нас подсећа да заједно можемо створити боље и толерантније друштво у којем се свако дете осећа вољено, подржано и уважено.
Заједно радимо на томе да школа буде инклузивно место, где су све наше различитости добродошле!
                                                                                                                                      ВИДЕО

 

 

Loading