СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ 2023.ГОДИНЕ

upravni-poslovi-policija-05
Facebook

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Дирекција полиције Полицијска управа у Пожаревцу издало је званично

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ 2023.ГОДИНЕ

Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Пожаревцу,
током октобра месеца 2023.године наставили су са трендом из ранијег периода,
одржали су повољно стање безбедности на територији Браничевског округа и
остварили добре резултате рада.
Током октобра месеца извршено је 127 кривичних дела, од којих је 61 кривично дело
извршено од стране непознатог извршиоца а расветљено је 45 кривичних дела,
односно остварена је ефикасност у расветљавању од око 74%.
У периоду првих десет месеци 2023.године, број извршених кривичних дела је на
оквирно истом нивоу у односу на исти период прошле године, уз високу ефикасност
у расветљавању кривичних дела извршених од стране непознатог извршиоца, која је
на нивоу од око 78%.
Стање јавног реда током октобра месеца било је повољно, обзиром да није било
нарушавања јавног реда и мира у већем обиму нити таквих догађаја који би могли да
изазову повећану узнемиреност грађана.
Безбедност саобраћаја током октобра месеца карактерише смањење броја
саобраћајних незгода, као и погинулих, односно настрадалих и повређених лица у
саобраћајним незгодама. Појачано је присуство саобраћајне полиције на путевима,
што је довело до повећања броја откривених прекршаја из области безбедности
саобраћаја, али на овај начин и превентивног деловања на све учеснике у
саобраћају.
Активности полицијских службеника саобраћајне полиције посебно су усмерене на
откривање прекршаја управљања возилом у алкохолисаном стању (откривено
укупно за десет месеци 1.106 прекршаја или 9.61% више у односу на прошлу
годину), употребе мобилног телефона током вожње (1.047 прекршаја или 18% више
у односу на исти период прошле године), невезивање сигурносног појаса (5.364
прекршаја или 0.6% више) као и прекршаја прекорачења брзине кретања возила
(13.259 прекршаја, односно 3.4% више у односу на исти период претходне године).
Полицијска управа у Пожаревцу је и током октобра месеца наставила са
спровођењем налога Министарства унутрашњих послова и предузима мере на
безбедносном покривању школа на подручју Браничевског округа, а ради повећања
безбедности ученика и радника школе.

2
У складу са Закључком Владе Републике Србије, настављено је поступање на
ревизији издатих дозвола за држање оружја, Полицијска управа у Пожаревцу
започела је 12.487 провера за ревизију држања оружја, одузела 60 комада оружја
након смрти власника, извршила 6.094 провера просторно-техничких услова за
безбедан смештај и чување оружја и поднела 116 захтева за покретање прекршајног
поступка због његовог несавесног чувања.
Резултати рада Полицијске управе у Пожаревцу у великој мери постигнути су уз
активну сарадњу са другим државним органима и институцијама, пре свега Вишим и
Основним јавним тужилаштвима, али и уз подршку јединица локалне самоуправе на
подручју Браничевског округа.
Полицијска управа у Пожаревцу ће и у наредном периоду наставити са активним
безбедносним покривањем подручја, ради безбедносне превенције и спречавања
извршења кривичних дела, прекршаја и остваривања адекватне безбедности
саобраћаја на путевима Браничевског округа.

Loading