Да школска средина буде сигурна и безбедна -одржан састанак у циљу превенције вршњачког насиља

слика састанак
Facebook

У циљу стварања сигурног и безбедног окружења деце у школској средини организован је састанак директора четири ОШ и директора Средње стручне школе у Кучеву,
представника Полицијске станице Кучево, директора и стручног тима Центра за социјални рад за општину Куечво дана 30.11.2022. године.
На основу кратке анализе догађаја у школама, утврђује се да је стање у школама на територији општине Кучево добро, али да то не искуључује даљу потребу за системским
радом на отклањању потенцијалних узрока насиља.
Све већи број укупних пријава које указују на појаву вршњачког насиља иницирале су организовање састанка. Присутни су се сложили да постоји потреба за превентивним
активностима у делу спречавања вршњачког насиља, потребом за едукацијом како деце, тако и родитеља. Процена је да у будућем периоду треба радити на развијању просоцијалног понашања код деце, радити на усвајању вештина асертивне комуникације, успоставити технике контроле беса и ненасилног разрешења сукоба.
У складу са наведеним, договорене су заједничке активности Центра за социјални рад за општину Кучево, школа на територији општине Кучево и полиције, а које ће бити
организоване у локалној заједници и обухватаће рад са децом и родитељима. Полиција се обавезује да ће појачати превентивне обиласке школама од стране полицајца у заједници. Превенција ће се спроводити на свим нивоима (примарна, секундарна и терцијарна) и сви присутни су нагласили да ће континуирано радити на спречавању вршњачког насиља, те неговати културу нулте толеранције на насиље.

Loading