Predsednik opštine Novica Janošević dobio novog zamenika

IMG_0157
Share on facebook
Facebook 0

Na petoj sednici  Skupštine opštine Kučevo, održanoj 20.decembra 2016. godine, pred odbornicima se , nakon dopuna, našao dnevni red od 30-ak tačaka. Najviše pažnje zaokupile su one koje su se odnosile na usvajanje budžeta za 2017. godinu  ali I one koje su dopunom uvrštene na sednicu a koje su se odnosile na ostavku dosadašnje zamenice predsednika opštine Jasmine Ćamilović, kao I na predlog predsednika opštine Novice Janoševića, da za novog zamenika predsednika opštine Kučevo bude izabran nosilac liste GG “dr Darko Blagojević” dr Darko Blagojević kao i da se Opštinsko veće proširi za tri nova člana koje je na osnovu dogovora sa dr Darkom Blagojevićem  predložio Novica Janošević – Sanju Vukojević, predsednicu OO SPS Kučevo, Veroljuba Petrovića I Ružicu Radulj.Pre prelaska na dnevni red , predsednik opštine Kučevo, Novica Janošević je u kratkim crtama izneo osnovne perfomanse predloženog budžeta , i upoznao ih  sa zbivanjima između dve sednice koja nisu bila predmet dnevnog reda.

Iako se nakon zajedničkog istupa u javnosti  Zorana Milekića, Novice Janoševića ,dr Darka Blagojevića I Zorana Babića, očekivala kohezija u radu skupštine na njenoj današnjoj sednici bilo je dosta disonatnih momenata. Zbog nastupa koja nisu bila u skladu sa Poslovnikom o radu, predsednik SO Kučevo, Vladimir Stojanović,  bio je prinuđen da jednoj odbornici, izabranoj na listi  GG “dr Darko Blagojević izrekne i opomenu.

Kada se radi o budžetu opštine Kučevo za narednu godinu ispostavilo se da  je “težak” 522.600.000,00 dinara  I da je za oko 5% je manji od onog iz 2016. godine ( umanjenje se odnosi na iznos koji su više instance u tekućoj godini opredilile za izgradnju stadiona sa veštačkom podlogom). Osim  ove tačke u svom radu , odbornici su usvojili I tzv. “rebalans” za tekuću godinu, novoizabrana odbornica Slavica Milenković je položila zakletvu, usvojen je I Lokalni akcioni plan zapošljavanja za narednu godinu,  Lokalni ekološki plan za period 2017-2022. god., formiran je Budžetski fond za poljoprivreduiI ruralni razvoj, usvojene izmene Poslovnika o radu SO Kučevo, usvojeni  program  poslovanja  JKP “Kučeva”  i JP za održavanje puteva I ulične rasvete, više tačaka se odnosilo na izveštaje o radu i program rada Spomenika prirode “Pećina Ceremošnja” I “Pećina Ravništarka” , obrazovane  su  i  Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta I građevinsko zemljište, a došlo je I do pojedinih personalnih promena u Upravnim i Školskim odborima. Poslednjih nekoliko tačaka dnevnog reda odnosile su se na ostavku dosadašnje zamenice predsednika opštine Jasmine Ćamilović, izbor novog zamenika I članova veća. Jasmina Ćamilović se zahvalila svima na izuzetno dobroj saradnji koju je imala u protekle dve I po godine dok je obavljala ovu funkciju a nakon toga predsednik Janošević je istakao da je Jasmina Ćamilović izuzetno dobro obavljala ovu dužnost I da će I od sada imati veoma značajnu funkciju u lokalnoj samoupravi.

Nakon  izbora sprovedenih u skladu Statutom opštine i Poslovnikom o radu SO Kučevo I položene svečane izjave  novoizabranih funkcionera, predsednik opštine Novica Janošević je čestitao novoizabranima I poželeo im mnogo uspeha u budućem radu. Odbornicima se potom obratio novoizabrani  zamenik predsednika opštine Kučevo, dr Drako Blagojević, koji se zahvalio i  rekao da se nada da neće izneveriti ukazano poverenje građana.

 6,722 total views,  5 views today

Slider