Posao za 10 gerento domaćica

Facebook

Preduslov da zapošljavanje da su lica prijavljena kod NSZ

img_0098

Opština Kučevo je na osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti dobila sredstva u visini od 2,1 milion dinara za razvoj usluga socijalne zaštite.Iz ovih sredstava mogu se finansirati različite vrste  usluga kao što su: pomoć u kući, dnevni boravci, svratište, stanovanje uz podršku, lični pratilac deteta itd. U Kučevu će biti  realizovan projekt Pomoć u kući, a na osnovu njega posao je dobilo 10 žena koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i nalaze se na evidenciji NSZ Filijala Požarevac Ispostava Kučevo.Njihove usluge koristiće oko 100 korisnika. Projekat bi trebalo da traje naredne 3 godine.

“Koristim i ovaj povod da još jednom pozovem sva nezaposlena lica sa teritorije naše opštine da se prijave kod Nacionalne službe zapošljavanja jer to je osnovni preduslov za moguće zapošljavanje” rekao je predsednik opštine Kučevo Novica Janošević” Kao što sam već naglašavao, naš prostor postaje sve interesantniji potencijalnim investitorima, nekoliko projekta su skoro izvesni ali  jedan od osnovnih preduslova da se odluče za našu sredinu je stručna radna snaga koja se nalazi na evidenciji NSZ.”

Loading