Vlada Republike Srbije odobrila nove projekte opštini Kučevo

Facebook

Od 234 odobrena projekta obnove objekata javne namene ,      4 se nalaze na teritoriji kučevačke lokalne samouprave

 

Zaključkom Vlade od 08. aprila 2016. godine usvojen je Program obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.Cilj programa je da se, polazeći od javnog značaja koji objekti imaju, obezbede svi potrebni uslovi za njihovo održavanje u odgovarajućem, upotrebnom stanju kao i  da se ti uslovi unapređuju. U cilju realizacije programa Vlada je oformila povremeno telo-Radnu grupu sa zadatkom da ,na osnovu stručnog obrazloženja, predloži listu objekata za revitalizaciju. Radna grupa se sastala tri puta i uputila Vladi listu od 234 objekata  javne namene , od toga 106 objekata u oblasti obrazovanja, 71 objekat u oblasti zdravstva i 57 objekata u oblasti socijalne zaštite.

dscf8097

Tako su odbreni projekti obnove Doma zdravlja u Kučevu, Ambulante u Lješnici, Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ koja radi u sklopu Centra za socijalni rad za opštinu Kučevo i OŠ „Ugrin Branković“ u Kučevu. Očekuje se odobronje obnove objekata  OŠ „ Milutin Milanković“ u Rabrovu i OŠ „Slobodan Jović“ u Voluji.

Loading