Караван запошљавања у Волуји

IMG_0715
Facebook

Представници Националне службе за запошљавање Филијала Пожаревац и Испостава Кучево, заједно са локалном самоуправом, организовали су данас Караван запошљавање у МЗ Волуји. Циљ оваквих активности је да се становништву ( посебно у руралним пределима и неразвијеним и мање развијеним општинама) омогући да остваре своја права без одласка у организациону јединицу НСЗ – пријављивње на евиденцију НСЗ ( незапослена лица која траже запослење, запослени који траже промену запослења, друга лица која траже запослење), све врсте информација о правима утврђеним законом и општима актима НСЗ, упознавае  са обавезама   (активно тражење посла, сарадња са саветником за запошљавање, лично јављање итд). Каравани запошљавања су практично нова услуга НСЗ и њу су данас становницима Волује и околине пружили Перица Младеновић саветник за запошљавање Филијале НСЗ из Пожаревца, Наташа Јездимировић, организатор запошљавања исте филијале и Мирјана Гицић из Испоставе НСЗ у Кучеву. Испред локалне самоуправе Каравану су присуствовали Милош Петровић, члан Општинског Већа и Соња Стојановић, одборник СО Кучево из Волује.Услуге Каравана, из различитих области,  искористило је тридесетак лица.

Loading