Веће прихватило предлог припајања ЈП за одржавање путева и јавне расвете ЈКП „Кучево“

IMG_2563
Facebook

На својо 33-ећој седници одржаној  15. септембра у Канцеларији за ЛЕР Општинско веће општине Кучево разматрало је тридесетак тачака дневног реда. Међу онима који ће највише заокупити пажњу јавности су свакако оне које спадају у сет који се односи на припајања  ЈП за одржавање путева и јавне расвете ЈКП „Кучево“. Наиме, веће је прихватило овај предлог и упутиће га СО Кучево на коначно усвајање. Чланови Већа су се, између осталог,  сагласили и са предлогом  нове Одлуке о организацији Општинске управе и новој систематизацији радних места у ОУ и Општинском правобранилаштву а именована је и радна група са задатком да изради Ревизију плана управљања комуналним отпадом и изради типског пројекта рециклажног дворишта. Одлучено је и да се студенстске стипендије у идућој школској години додељују по измењеним критеријумима а дата је сагласност Општинској правобранитељки  за признање права својине Републици Србији. 15-так тачака су се односили на различите захтеве грађана, Месних заједница и Полицијске станице Кучево.

Loading