Realizacija projekta „Škole bez droge-sigurno mesto za đake“i u Kučevu

Facebook

Sve komponente projekta biće realizovane tokom 2016.godine

md300w660-72s6dan9482ce md300w750-72s6dan9472ce

„Projekat smanjenja potražnje narkotika među  učenicima osnovnih i srednjih škola kao deo programa  „Škola bez droge-sigurno mesto za đake“ ima za cilj da smanji broj korisnika psihoaktivnih supstanci i preventivno utiče na učenike koji još nisu bili izloženi zloupotrebi opojnih sdroga „ izneto je danas na predavanju u Svečanoj Sali Skupštine opštine Kučevo, održanom povodom realizacije ovog projekta na teritoriji opštine Kučevo. Predavanju su prisustvovali nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi, predsednik opštine Novica Janošević, zamenica predsednika opštine Jasmina Ćamilović, predsednik SO Kučevo Vladimir Stojanović, članovi Opštinskog veća, direktori osnovnih i srednje škole kao i predstavnici Udruženja mladih i NVO. Projekat se sastoji od tri komponente : 1. Analize trenutnog stanja  u pojedinim školama i detekciji rizičnih grupa; 2. Edukacije staratelja, učenika i školskog osoblja o problemu narkomanije i štetnosti narkotika i uključivanje porodice u prevenciju i ranu detekciju zloupotrebe opojnih droga kroz edukaciju i stvaranje kapaciteta za kućnu proveru prisustva narkotika iz materijala i površine ( deljenje kućnih testova); 3. Medijskoj  kampanji za podizanje  svesti o problemu narkomanije i zloupetrebe psihoaktivnih supstanci među omladinom.

md300w800-72s6dan9473ce md300w660-72s6dan9482ce

Projekat sprovodi Mreža nevladinih organizacija koju predvodi UG EuroHorizant u saradnji sa vladinim sektorom (direktnim korisnicima projekta). Odlučeno je da se  na teritorijui opštine Kučevo, sve tri komponenteovog  projekta sprovedu  u toku ove kalendarske godine i da to bude osnova za dalji nastavak borbe protiv droga među mladima i planiranja aktivnosti za 2017. godinu .

Foto: Danče

 8,827 total views,  2 views today