26.ФЕСТЕФ – ДРУГИ ДАН

Facebook

Другог дана једног од најпрестижнијих фестивала телевизијског етнолошког филма не само у Србији или на Балкану већ ,слободно може рећи, у европским па и интерконтиненталним оквирима, ФЕСТЕФ-у, у оквиру три програма, „ОЈ СРБИЈО „, „НАРОДИ“ и „ИДЕНТИТЕТ“, приказано је укупно 13 филсмких остварења са различитих меридијана и континената – од домаћих, до оних који нам долазе из земања Европе, али и Азије, Северне Америке и Африке.

 

 

 21/07/2017 FRIDAY

 

14.00 ОЈ, СРБИЈО… OH, SERBIA…

 

 1. ОЈ, МОРАВО… MORAVA 25.00 / 2016. ✖

Режија Director: Новица Савић Novica Savic ✖

Продукција Production: РТС, Пожаревац

 1. РАЗГОВОРИ ПОКРАЈ ПУТА – код породице

Боре Николића у Комирићу TALKS ALONG

THE ROAD – family of Bora Nikolic in

Komiric 8.26 / 2017. ✖

Режија Director: Добривоје и Добрила Панте-

лић Dobrivoje & Dobrila Pantelic ✖ Продукција

Production: Три Д, Доње Брезовице

 1. РАЗГОВОРИ ПОКРАЈ ПУТА – Боса

Васиљевић TALKS ALONG THE ROAD –

Bora Vasilјevic 7.51 / 2017. ✖

Режија Director: Добривоје и Добрила

Пантелић Dobrivoje & Dobrila Pantelic

✖ Продукција Production: Три Д, Доње

Брезовице

 1. ТОДОРОВА СУБОТА TODOR’S SATURDAY

6.00 / 2017. ✖

Режија Director: Предраг Тодоровић, Слађан

Богдановић Predrag Todorovic, Sladjan

Bogdanovic ✖ Продукција Production: ТВ Цен-

тар, Свилајнац

 1. ТРУКОВАЊЕ ЗАБОРАВЉЕНИ ЗАНАТ

VINTAGE STAMPED EMBROIDERY

9.00 / 2017. ✖

Режија Director: Предраг Тодоровић Predrag

Todorovic ✖ Продукција Production: ТВ

Центар, Свилајнац

 1. ВОЈВОДИНА У ОБЈЕКТИВУ РАДИВОЈА

СИМОНОВИЋА VOJVODINA IN LENS OF

RADIVOJE SIMONOVIC 36.54 / 2016. ✖

Режија Director: Борислав Хложан Borislav

Hlozan ✖ Продукција Production: РТВ, Нови

Сад

 1. КАМЕНА ГОРА STONE MOUNTAIN

6.27 / 2016. ✖

Режија Director: Ана Рајковић Ana Rajkovic ✖

Продукција Production: Прва ТВ

 

 

17.00 НАРОДИ PEOPLES

 

 1. ЗЕМЉА УДЕГЕЈАЦА LAND OF UDEHE

СТРАНА УДЕХЕ 26.00 / 2015. ✖

Режија Director: Иван Галавњов Ivan Golovnev

✖ Продукција Production: РУСИЈА RUSSIA

 

 1. ЗВУК МОГ ТЕЛЕФОНА RINGTONE

30.00 / 2014. ✖

Режија Director: Џенифер Деџер Jennifer

Deger ✖ Продукција Production: АУСТРАЛИЈА

AUSTRALIA

 

 1. НЕДОЂИЈА NOWHERE LAND 15.00 / 2015. ✖

Режија Director: Рози Бони Амак Rosie Bonnie

Ammaaq ✖ Продукција Production: КАНАДА

CANADA

 

 1. ОД КРШАНА ДО ПЕРОЈА FROM KRSAN

TO PEROY 8.00 / 2017. ✖

Режија Director: Игор Безиновић Igor Bezinovic

✖ Продукција Production: ХРВАТСКА, ХРТ

CROATIA

 

 1. ДУХОВИ БОРОВНИЦА BLUEBERRY

SPIRITS MELLEŅU GARI 12.40 / 2016. ✖

Режија Director: Астра Золднере Astra

Zoldnere ✖ Продукција Production: ЛЕТОНИЈА

LATVIA

 

 1. 32 ДУШЕ 32 SOULS 25.34 / 2015. ✖

Режија Director: Сај Но Кам Sai Naw Kham

✖ Продукција Production: МИЈАНМАР

MYANMAR

 

 

 

20.00 ИДЕНТИТЕТ IDENTITY

 

 1. ОДБАЧЕНИ THE REJECTS 23.45 / 2017. ✖

Режија Director: Александар Рељић

Aleksandar Reljic ✖ Продукција Production:

РТВ, Нови Сад

 

 1. ТИБЕТАНКА THE TIBETAN GIRL

31.00 / 2016. ✖

Режија Director: Јин Хуакинг Jin Huaqing ✖

Продукција Production: КИНА CHINA

 

 1. ДИМ КОЈИ ПУТУЈЕ SMOKE THAT

TRAVELS 13.03 / 2016. ✖

Режија Director: Кејла Бријет Kayla Briët ✖

Продукција Production: САД USA

 

 1. МОЈ ДОМ MY HOME KHAYALAMI

14.40 / 2014. ✖

Режија Director: Дениз Кумало Denise

Khumalo ✖ Продукција Production: САД,

ЗИМБАБВЕ USA, ZIMBABWE

 

 1. НАШИ ЉУДИ OUR PEOPLE 24.47 / 2017. ✖

Режија Director: Светлана Миљанић Svetlana

Miljanic ✖ Продукција Production: РТВ, Нови

Loading