Веће упутило Скупштини предлог да усвоји Завршни рачун буџета општине за 2023. годину

1000035392_11zon
Facebook

Општинска „влада“ одржала је своју 11. редовну седницу у овом сазиву. Председник Већа (уједно и председник општине) Ненад Микић је за ово заседање предложио дневни ред са укупно 26. тачака. Најзначајнија је свакако била прва, у оквиру које је одлучено да  се  Скупштини упути предлог Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета општине за 2023. годину. Чланови Већа су се сагласили да се  ЈКП-у Кучево доделе права  на обављању делатности спровођења извршења решења из програма уклањања бесправног изграђених објеката. Више тачака се односило на различите захтеве појединих Месних заједница (увођење уличне расвете, додела помоћи итд), сет на молбе, предлоге и захтеве грађана-као појединаца, као и на продужење или раскидање закупа (углавном локала у различитим Месним заједницима чији уговори истичу).

Loading