Управа за аграрна плаћања расписала јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију за млеко

milk-1377564_1280
Facebook

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију за млеко за први квартал 2024. године.

Захтеви се подносе у периоду од 1. априла до 30. априла 2024. године преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Премија за млеко за први квартал 2024. године износи 19 динара по литру млека. Право на премију за млеко остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства под условом да су пре подношења захтева за премију за млеко по овом јавном позиву у Регистру пољопривредних газдинстава извршили обнову регистрације за 2024. годину.

Премија се остварује за кравље, овчије и козје сирово млеко произведено на сопственом газдинству од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату, а које је испоручено у првом кварталу 2024. године, односно у периоду од 1. јануара до 31. марта 2024. године.

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs/

Loading