Упис у први разред чека 65.000 деце у Србији

PXL_20230904_073106422
Facebook

Упис у први разред основне школе у школској 2024/25. биће традиционално у периоду између 1. априла и краја маја, а из Министарства просвете кажу да на упис чека готово 65.000 деце у Србији, од чега је 16.000 из Београда.

Помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање Милан Пашић изјавио је за Танјуг да је упис у први разред основне школе обавезан за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године, а за превремени упис могу се пријавити и деца рођена од 1. марта до 1. септембра 2018. године. Како је навео, време у које школе врше упис деце у први разред није стриктно утврђено прописима.

„Период од почетка априла до краја маја сваке године у школској пракси традиционално је намењен упису деце у наредну школску годину, школа може и после тог датума вршити упис ученика у први разред, све до почетка наредне школске године“, рекао је Пашић. Напоменуо да се упис у први разред може одложити онда када је то у интересу детета, а на основу мишљења интерресорне комисије која садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету до поласка у школу.

На питање да ли се упис разликује у односу на претходну годину, Пашић је рекао да разлике не постоје, али да је препорука родитељима да већ сада закажу прегледе у домовима здравља, где најпре дете прегледа изабрани педијатар, а потом издаје упуте за прегледе код очног лекара, оториноларинголога, физијатра, логопеда и стоматолога. „Поред свега наведеног деца ће урадити и лабораторијске анализе крви и урина, и извршиће се провера вакциналног статуса и вакцинација“, рекао је Пашић.

Како је навео, школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. „Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис“.

Додао је да је школа дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Када је реч о процедури и потребној документацији за упис будућег првака, Пашић је нагласио да се упис и тестирање детета може заказати електронским путем на порталу еУправе.

„Кад родитељ или други законски заступник покрене услугу, која је доступна како на српском, тако и на језику националних мањина, потребно је да одабере школу којој дете територијално припада, понуђени термин у школи и попуни основни сет података и кликне на дугме Закажи. Када родитељ, односно други законски заступник оде с дететом на заказани термин за тестирање и упис, није потребно да прилаже документа јер ће их школа прибавити електронским путем по службеној дужности и то Извод из матичне књиге рођених, Уверење о пребивалишту, Уверење о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а) и Потврду о обављеном лекарском прегледу, односно лекарско уверење“, објаснио је Пашић.

Нагласио је да изузетак постоји уколико је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи. „У том случају, биће потребно да га родитељ донесе у школу“, казао је Пашић.

Родитељи и старатељи који нису у прилици да електронски пријаве дете за упис, могу телефонским путем контактирати школу и заказати термин уписа и испитивања детета, а ту могућност имају и путем мејла, као и личним одласком у школу.

Када је реч о тесту зрелости који чека будуће прваке, Пашић је навео да проверу врши психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета и да она подразумева испитивање интелектуалне, социјалне и емотивне зрелости детета.

„Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори“,  Како је навео, тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање, а том приликом, ради се и интервју са родитељима, односно другим законским заступником детета.

„Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање“, казао је Пашић за Танјуг.

У поступку испитивања детета школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем додатне подршке у образовању. „Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писани захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије“, рекао је Пашић.

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.

„У поступку провере спремности на основу мишљења психолога, односно педагога, школа може да препоручи упис детета у први разред или упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма. Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу у року од осам дана од дана добијања препоруке школе“, казао је Пашић. У том случају, навео је, комисију чине психолог, педагог, наставник разредне наставе и педијатар детета.

„Комисија школе, применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди упис детета у школу након годину дана, о чему одлуку доноси у року од 15 дана од дана пријема захтева. Одлука комисије је коначна“, рекао је Пашић.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања. „Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес ученика“, нагласио је Пашић.

За сва питања и недоумице, које имају родитељи и други законски заступници будућег првака, доступна је телефонска подршка од 25. марта и током трајања уписа сваког радног дана од 8 до 15 часова на број телефона 011/73-505-57.

Број редовних матичних основних школа у нашем систему је 1.135, а приватних 13.

 

 

Извор: Тањуг

Loading