Сутра истиче рок за плаћање прве рате пореза на имовину без камате

porez-na-imovinu-460x0
Facebook

Сутра истиче рок за плаћање пореза на имовину за први квартал 2024. године за физичка и правна лица и предузетнике. Грађани треба да уплате аконтацију која је једнака износу пореза за четврти, односно последњи квартал прошле године утврђен решењем за 2023.

Уколико се новим решењем за порез утврди већи износ обавезе него што је плаћена аконтација, разлику је потребно уплатити у року од 15 дана од дана достављања решења. Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Прва рата се уплаћује до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа, а четврта до 14. новембра, јавља Танјуг.

Камата за кашњење износи 16,5 одсто. Осим затезне камате, порески обвезници могу да буду и прекршајно кажњени за неплаћање својих обавеза, а санкција за тај прекршај је 5.000 динара за физичка лица.

Порески обвезници који путем репрограма измирују заостала дуговања такође треба да до тог датума уплате означене рате, јер ће им се након истека законског рока за уплату аконтација обрачунавати камата. Плаћање пореза на имовину је законска обавеза свих грађана који на своје име имају уписану некретнину или земљу, а висина годишњег пореза зависи од величине имања и износа стопе пореза на имовину коју одређује свака локална самоуправа у Србији.

Како су саопштили из Народне банке Србије прву рату пореза на имовину физичких лица за 2024. годину која доспева на наплату 14. фебруара, само Дина картицом без провизије могуће је измирити на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.

 

 

Извор: Политика

Loading