За развој руралног туризма Влада Србије бесповратно додељује 150 милиона динара

404312791_412301814464437_3320944136276918858_n
Facebook

Влада Републике Србије усвојила је, на јучерашњој седници, Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма којом се први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

Како се наводи у саопштењу, право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће евидентирани у информационом систему Е-туриста за доградњу, реконструкцију и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максимална висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од десет одсто укупне вредности инвестиције.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години, која за циљ има и јачање регионалних институционалних капацитета, институционалне инфраструктуре за подстицање тог раста и развоја и јачање капацитета за стратешко планирање развоја на регионалном и локалном нивоу. За те намене обезбеђена су средства у укупном износу од 315 милиона динара.

Како се наводи, програмом су, поред осталог, утврђени циљеви, мере, начин и праћење реализације, дефинисани подносиоци пројеката, области, услови и начин финансирања, критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава, начин и рок подношења пријава, потребна документација за подношење пројеката, поступак одабира пријава и извештавање.

Тај документ усвојен је због потребе да се успостави континуитет системске подршке у подстицању регионалног развоја на целој територији Србије, интеграција, координација и усклађивање регулативе, институција и активности Владе и јединица локалне самоуправе у планирању и спровођењу политике регионалног развоја, као и планирање регионалног развоја на основу развојних докумената на свим нивоима власти, а који је успешно започет у 2023. години, преноси Танјуг.

 

 

Извор: Политика

Loading