Почело издавање јединствене радно боравишне дозволе за странце

404588661_697935535815601_3916806008107863937_n
Facebook

 

Изменама Закона о запошљавању странаца који је усвојен 26. јула прошле године и којим је уведени концепт јединствене радно боравишне дозволе  омогућено је да од јуче, од 1. фебруара 2024., подносе један захтев и  за  рад и за боравак.

Издавање ове дозволе од данас је могуће у потпуности дигиталним путем, а захтеви за јединствену радно-боравишну дозволу подносе се путем јединственог портала, што значи да се цела апликација, укључујући комплетне документе, шаље електронским путем.

Након одобрења захтева, јединствена радно-боравишна дозвола биће издата као биометријски документ и издаваће је Министарство унутрашњих послова (МУП) Србије.

Дигитализацијом је омогућено и подношење захтева и из иностранства, као и преузимање релевантних података службеним путем.

До измена Закона о запошљавању странаца дошло је због значајног пораста страних радника у Србији, са 35.180 радних дозвола странцима издатих 2022, на више од 51.000 лане, како би процес издавања радних дозвола био бржи и унапређен и како би осигурао ефикаснији приступ тржишту рада.

Измене закона, како је раније саопштено, имају за циљ да поједноставе и убрзају процесе у вези са радом и боравком страних радника у Србији.

До сада је радну дозволу странцима издавала Национална служба за запошљавање НСЗ, а боравишну дозволу МУП.

Ранији подаци НСЗ показују да у Србији ради највише држављана из Кине, Русије, Индије, Кубе, Турске, земаља из региона.

Према одредбама Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, странац може да дође на привремени рад у Србију како би се стручно оспособио и усавршио за потребе послодавца.

Уговор о раду који послодавац може да закључи са странцем је на одређено или неодређено у зависности колико му траје јединствена дозвола, а странац је у обавези да у року од 30 дана након што престане да му важи Уговор о раду или закључи други уговор или неки други уговор којим без заснивања радног односа остварује права на основу закона, иначе се у супротном примењују одредбе закона којим се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца.

Влада Србије може, уколико не постоји потреба за одређеним занимањима, да не да сагласност за издавање јединствених дозвола за та занимања, као и да

одлуком коју донесе ограничи број странаца којима се издају јединствене дозволе у случају поремећаја на тржишту рада, у складу са миграционом политиком и стањем и кретањем на тржишту рада.

У закону се наводи и да се сама процена за запошљавање врши на основу стања на тржишту рада и оценом испуњености одређених услова.

Квота која говори колико странаца у Србији може да се запосли се утврђује на предлог министарства које је надлежно за запошљавање уз претходно мишљење социјално-економског савета и организације надлежне за запошљавање,

Право на рад у Србији без издате јединствене дозволе може да има странац коме је одобрен привремени боравак уколико је неко од чланова његове уже породице добио стално настањење.

Он може да ради и без дозволе, уколико има власништво над неком непокретношћу, уколико је у питању хуманитарни боравак у земљи, ако студира или је на међународној размени студената, или долази због потреба у вези са научно истраживачким радом.

извор:топпрес

Loading