Besplatno na Sajam vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade 2024.

Slika za mail
Facebook

Poljoprivredna služba Opštinske uprave Kučevo organizuje besplatnu posetu za naše poljoprivrednike na međunarodnom Sajmu vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade 2024 u petak 26. januara. Zainteresovani se mogu prijaviti kod nadležnih u službi.

Agro Belgrade 2024 je vodeći regionalni sajamsko–konferencijski događaj koji okuplja
najvažnije aktere iz oblasti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Sajamski deo je
rezervisan za preko 1.000 izlagača, uključujući najveće svetske kompanije, dok će se prateći
konferencijski programi, B2B sastanci i okrugli stolovi baviti aktuelnim izazovima, kao što
su izvozne perspektive, finansiranje agro biznisa, primena savremenih tehnoloških rešenja
u poljoprivredi, organska proizvodnja, EU politika u poljoprivredi, sistemi udruživanja

Loading