Конститутивна седница Скупштине општине Кучево у петак 26. јануара

DSCN0643
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево из претходног сазива, Бранко М. Кецман, заказао је Конститутивну седницу Скупштине општине Кучево за петак 26.јануара у 12:00 часова. Седница ће се одржати у Свечаној сали Скупштине општине.

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање Извештаја Општинске Изборне комисије општине Кучево, о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Кучево, од 27.12.2023.године;
2. Избор Верификационог одбора;
3. Разматрање извештаја Верификационог одбора;
4. Верификација мандата одборника Скупштине општине Кучево;
5. Давање свечане изјаве одборника;
6. Именовање комисије за избор председника Скупштине општине Кучево;
7. Избор председника Скупштине општине Кучево;
8. Постављење секретара Скупштине општине Кучево;
9. Именовање комисије за избор заменика председника Скупштине општине
Кучево;
10. Избор заменика председника Скупштине општине Кучево;
11. Именовање комисије за спровођење избора за:
– Председника општине Кучево, заменика председника општине Кучево, чланова Општинског већа општине Кучево;
12. Избор: Председника општине Кучево, заменика председника општине Кучево, чланова Општинског већа општине Кучево.

(Према Закону о локалним изборима као и Статуту општине Кучево и Пословнику о раду Скупштине општине Кучево, Конститутивну седницу заказује председник СО  из претходног сазива а председава јој најстарији одборник (који прихвати ту дужност) коме у раду помажу секретар СО из претходног сазива и најмлађи одборник (који прихвати ту дужност). Предвиђено је да се Конститутивна седница сматра завршеном када се након потврђивања (верификације) мандата одборницима новог сазива, изабере председник  и именује секретар Скупштине општине. Даје се могућност да на дневном реду буде и избор заменика председника Скупштине општине као и избор председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа)

Loading