Хитна седница Привременог органа -на дневном реду додела новчане помоћи средњошколцима

IMG_0339-1
Facebook

Председник Привременог органа општине Кучево др Иван Рајичић, заказао је 7. седницу овог тела за данас у 12:00 часова.На дневном реду је  предлог ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО. У одлуци се наводи да се истом: утврђује  право на исплату једнократне новчане помоћи у висини од 10.000 динара ученицима средње школе у  Кучеву, који су држављани Републике Србије; да ће потребна средства Министарство за бригу о породици и демографију пренети општини Кучево која ће новчану помоћ уплатити на рачун отворен код пословне банке:
– једног од родитеља малолетног, односно пунолетног ученика,
– једног од родитеља у случајевима када самостално врши родитељско право,
– старатеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства
постављен за старатеља детета за које се исплаћује новчана помоћ,
– хранитеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства
засновано хранитељство детета за које се исплаћује новчана помоћ
– пунолетног ученика уколико га исти поседује.
Одлуком се обавезује  средња школа  Кучево да  лицима која испуњавају услове достави  образац за уплату новчане помоћи и да исте по попуњавању достави надлежном органу општинске управе.

Loading