Како ће функционисати локалне самоуправе након подношења оставки градоначелника и председника општина ?

IMG_0038
Facebook

Др Иван Рајичић је у четвртак, 28.септембра у 11,49 часова, на писарници Општинске управе, у писаном облику поднео своју неопозиву оставку на место председника општине Кучево. Према законским одредбама, то значи да су са њим „пали“ и заменик председника општине и чланови Општинског већа. Сви они, остају на својим местима и врше текуће и неопходне послове .

Скупштина општине Кучево сада има рок од 30 дана ( значи до 28.октобра) да изабере новог председника општине (који потом предлаже свог заменика и чланове Општинског већа). Председник се бира између одборника  и у овом случају његов мандат би трајао негде до почетка јуна наредне године. Уколико Скупштина општине не изабере председника у том року, о томе се обавештава Министарство државне управе и локалне самоуправе  које то прослеђује Влади Србије која доноси Уредбу о распуштању Скупштине општине и именује Привремени орган од 5 чланова ( председник и 4 члана- према броју одборника у СО). Ово тело мења председника општине, заменика председника општине и Општинско веће али доноси одлуке и из надлежности Скупштине општине. Мандат привременог органа траје све до Конститутивне седнице наредног сазива Скупштине општине.

Који су рокови за поједине радње? Како смо рекли СО има 30 дана да изабере новог председника( до 28.октобра) и ако то не уради одмах о томе шаље обавештење Министарству које га прослеђује Влади.Када Влада донесе одлуку о распуштању СО и именовању Привременог органа, Председник Народне скупштине има рок од 2 месеца да распише изборе за Скупштину општине који се не могу одржати у краћем року од 45 ни дужем од 60 дана од дна расписивања. То практично значи да се одлчука о распуштању Скупштине општине  може донети већ крајем октобра, а избори  СО бити расписани почетком новембра.

Loading