СЕМИНАР СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗОНСКИХ ЛИГА У КУЧЕВУ ОД 14-17.AВГУСТ 2023.

unnamed
Facebook

На основу предлога надлежног органа ССОС ФСРЗС и Одлуке Извршног одбора ФСРЗС од 27.07.2023.године, обавезни семинар службених лица (судија, помоћних судија и делегата) Зонског степена такмичења одржаће се у периоду

14-17.AВГУСТ 2023.године у Кучеву

Хотел „Рудник“ и вештачки терен ФК“Звижд“

у следећим терминима:

 • 14/15.08.2023. – „Шумадијско-рашка“ и „Западно-моравска“
 • 16/17.08.2023. – „Подунавско-шумадијска“ и „Колубарско-мачванска“

ЦИЉ СЕМИНАРА

 • Анализа суђења и рада делегата у такмичарској 2022/23.год.
 • Едукација судија и делегата – теоретска едукација и рад на терену.
 • Јединствена примена и упознавање са изменама Правила фудбалске игре
 • Провера припремљености судија, помоћних судија и делагата за обављање дужности на утакмицама зонских лига и то:
  • Здравствене способности
  • Теоретске спремности
  • Физичке спремности
 • Инструкције руководства такмичења за такмичарску 2023/24.године.

РУКОВОДСТВО СЕМИНАРА:

 1. Матовић Миленко                                            Потпредседник ССОС ФСРЗС
 2. Јеремић Владан                                              Председник КУС-а ССОС ФСРЗС
 3. Комесари за такмичење зонских лига
 4. Комесари за суђење зонских лига

КОМИСИЈЕ СЕМИНАРА:

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРОВЕРУ И ПРОВЕРУ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ И ВИСИНЕ:

 1. Др Марковић Никола, председник
 2. Николић Владимир, члан
 3. Курчубић Ненад, члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА:

 1. Аксентијевић Миливоје, председник
 2. Милановић Дарко, члан
 3. Грујић Срђан, члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ СУДИЈА И ПОМОЋНИХ СУДИЈА:

 1. Јовановић Горан, регионални фитнес инструктор, председник
 2. Ивковић Марко, члан
 3. Остраћанин Станко, члан

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

Судије, помоћне судије и делегати су у обавези да обаве лекарске прегледе, исте понесу са собом и предају их Здравственој комисији. Лекарске прегледе обавезно обављају лекари специјалисти према напомени у обрасцу лекарског уверења. Судије обавезно морају урадити биохемијске анализе крви и урина према приложеном лекарском обрасцу.Такође, судије су у обавези да уз лекарски преглед доставе и ЕКГ траку у миру и у напору. Без достављене комплетне медицинске документације и ЕКГ траке у миру и напору неће бити дозвољено приступање физичкој провери.

Провера телесне висине и телесне масе судија обавиће се на дан семинара.

Обрасци за лекарске прегледе судија, судија помоћника и делегата дати су у прилогу.

ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ

Прoверa физичке спремнoсти судијa биће oбaвљенa путем ФИФA фитнес тестa на терену са вештачком травнатом подлогом стадиона ФК“Звижд“::

               Судије:                      1) Спринт: 4 x 40 метaрa (6.10 секунди, oдмoр 60 секунди)

                                                   2) Интервaл тест: 40 x 75 метaрa (15 секунди / 20 секунди хoдање)

               Пoмoћне судије:       1) 2 x CODA тест (10,10 секунди)

                                                   2) Спринт: 2 x 30 метaрa (4.80 секунди, oдмoр 30 секунди)

                                                   3) Интервaл тест: 40 x 75 метaрa (15 секунди / 2секунде хoдaње)

ВАЖНА НАПОМЕНА: судије и помоћне судије су у обавези да на проверу физичке спремности обуку чисто беле мајице са рукавима и црне шортсеве.Такође, све судије су у обавези да понесу комплетну судијску опрему за рад на терену (дрес, шортс, штуцне, пиштаљку, картоне, заставице).

ПРОВЕРА ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ

Теоретска спремност судија проверава се решавањем теста из Правила фудбалске игре, а делегата из Правила фудбалске игре и познавања Пропозиција такмичења зонских лига за сезону 2023/24. (Пропозиције је потребно преузети са сајта савеза www.fsrzs.com/Прописи и документа/Пропозиције такмичења).

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

14/15.08.2023. – „Шумадијско-рашка“ и „Западно-моравска“

16/17.08.2023. – „Подунавско-шумадијска“ и „Колубарско-мачванска“

   
СУДИЈЕ – ПРВИ ДАН
  до 12:00 Доазак судија, смештај у хотел “Рудник” у Кучеву
  12:00 – 14:00 Предаја документације, лекарски прегледи, мерење ТМ и ТВ Лекарска  комисија ССОС ФСРЗС, секретар ССОС ФСРЗС
14:00 – 14:30 Ручак
14:30 – 15:00 Отварање семинара Председник ФСРЗС, комесар за суђење, руководство семинара
15:00 – 16:00 Анализа суђења у протеклој сезони Анализатор КУС-а
16:15 – 16:30 Измене ПФИ
16:30 – 17:15 Тест ПФИ Комисија за тестирање
17:30 – 18:00 Разговор са Комесаром за суђење и референтом такмичења Комесар за суђење, референт такмичења
18:00 – 18:30 Физичка припрема судија, упознавање са новим тестовима за полагање физичких норми Регионални фитнес инструктор
19:30 – 20:15 Провера физичке спремности: 19:30 – судијe 20:15 – помоћне судије Комисија за проверу физичкe спремности
22:00 Вечера
СУДИЈЕ – ДРУГИ ДАН
  08:00 -09:00 Доручак
  10:00 -12:00 Рад на терену – показне вежбе Активне судије, КУС
13:30 -15:30 Радионица КУС
15:30 -15:45 Видео тест Комисија за тестирање
16:00 -16:30 Ручак
16:45 -17:30 Разговор са Комесаром за интегритет Ристивојевић Милисав
17:30 -18:00 Затварање семинара, смернице руководства такмичења за нову сезону Председник ССОС ФСРЗС, комесар за суђење, руководство семинара
  ДЕЛЕГАТИ – ДРУГИ ДАН СЕМИНАРА (15. И 17.АВГУСТ 2023)
  до 10:00 Долазак делегата у Хотел “Рудник” у Кучеву, предаја документације и лекарских налаза Лекарска  комисија ССОС ФСРЗС, секретар ССОС ФСРЗС
10:00 -10:15 Отварање семинара Руководство семинара
10:15 -11:00 Разговор са Комесаром за такмичење и инструкције за обављање дужности Комесар за такмичење, референт за такмичење
11:15 -11:30 Измене ПФИ анализатор суђења
11:30 -12:15 Тест ПФИ и Пропозиције такмичења Комисија за тестирање
12:15 -13:15 Анализа рада контролора суђења и смернице за оцењивање судија Анализатор суђења
13:30 -15:30 Радионица КУС
15:30 -15:45 Видео тест Комисија за тестирање
16:00 -16:30 Ручак
16:45 -17:30 Разговор са Комесаром за интегритет Ристивојевић Милисав
17:30 -18:00 Затварање семинара, смернице руководства такмичења за нову сезону Председник ССОС ФСРЗС, комесар за суђење, руководство семинара

Loading