Расписан Јавни позив за доделу 300 милиона динара бесповратних средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе

DSC08335
Facebook

Министарство привреде расписало је данас јавни позив за доделу 300 милиона динара бесповратних средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе.

„Влада на тај начин пружа подршку оснивању и опстанку нових предузећа, као и младим предузетницима“, нагласио је потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали, који је по овлашћењу председнице владе предузео овлашћења министра привреде до избора новог министра и нагласио да је за програм из буџета издвојено 300 милиона динара.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, регистровани у Агенцији најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Мали је нагласио да се средства потпуно бесповратно додељују почетницима у пословању и младима, како бисмо им помогли да развију свој бизнис.

„Преостали износ инвестиционог улагања ће се финансирати из кредита Фонда за развој. Позивам почетнике у бизнису и младе да се пријаве и на тај начин додатно оснаже бизнис јер је ово заиста одлична прилика за њих, што се и показало у претходним годинама“, рекао је Мали и додао да износ укупно одобрених средстава по захтеву, укључујући и бесповратна и кредитна средства, не може бити мањи од 400.000 динара, нити већи од шест милиона динара.

Мали је рекао да се јавни позив односи на све незапослене и привреднике који су у почетној фази развоја за доделу бесповратних средстава за набавку опреме, алата и доставних возила, текуће одржавање пословног и/или производног простора, као и за оперативне трошкове (до 20 одсто укупног улагања).

Ова финансијска подршка привредницима представља комбинацију 30 одсто бесповратних средстава државе и 70 одсто повољног кредита Фонда за развој.

Уколико привредни субјекти припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе, у том случају је комбинација 40 одсто бесповратних средстава државе и 60 одсто повољног кредита Фонда за развој.

За привредне субјекте чији су оснивачи млади до 35 година, 35 одсто су бесповратна средства државе, а 65 одсто повољни кредити Фонда за развој.

Ако привредни субјекти припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености, онда је реч о 45 одсто бесповратних средстава државе и 55 одсто повољног кредита Фонда за развој.

Како се наводи у саопштењу јавни позив отворен је док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.децембра.

Све информације и потребну документацију заинтересовани могу пронаћи на интернет страни Министарства привреде: privreda.gov.rs и Фонда за развој: fondzarazvoj.gov.rs, као и на порталу preduzetnistvo.gov.rs.

извор:топпрес

Loading