Веће одржало 18. oвогодишњу седницу

IMG_0038
Facebook

Чланови „општинске владе“ заседали су осамнаести пут у овој  години. На дневном реду су имали 35 тачака од којих се половина односила на усвајање предлога које су упућене Скупштини на коначно усвајање ( Извештаји о раду у протеклој години  самог Већа и Општинске управе, предлози за доделу Општинских признања за ову годину, измена просторног плана ЈЛС,  више одлука у вези прибављања и отуђења појединих непокретности због реализације различитих пројеката који су у току, давање на коришћење и одржавање просторија јавним установама и предузећима , итд). Из оквира своје надлежности усвојили су одлуку о додели средстава за награде најбољим ученицима у школској 22./23., продужили више уговора са појединим грађанима и приватним предузетницима и одлучивали о различитим захтевима и молбама појединаца ( накнаде штета итд).

Loading