Милион и шесто хиљада динара за медије

IMG_1434
Facebook

Председник општине Кучево расписао је данас Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кучево у 2023.годиникао и  Јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији  за оцену пројеката и доделу средстава.

Висина средстава предвиђених за суфинанисрање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања обезбеђена су у буџету општине Кучево за 2023. годину у укупном износу од 1.600.000,00( динара. максимални износ за доделу средстава по пројекту је 400.000,00 динара(словима:четиристотинехиљададинара), односно минимални износ за доделу средстава по пројекту је 30.000,00 динара(словима:тридесетхиљададинара).

 

Пријаве на Јавни позив подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији општине Кучево (www.kucevo.rs).

Одлука о расподели средстава досноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса, иста ће бити објављена на звнаничној интернет презентацији општине Кучево и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.

Loading