Заказана 9. редовна седница Општинског већа општине Кучево

8244303167139651875
Facebook

Председник Општинског већа општине Кучево, др Иван Рајичић, заказао је 9. седницу овог тела за уторак, 28. фебруар. На дневном реду ће се наћи 20 тачака, између осталих и Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2022.год, предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2023.год измене и допуне Правилника о организацији и и систематизацији радних места у ОУ, посебним организационим јединицама и Опптинском правобранилаштву општине Кучево, извештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Кучево за 2022.год и предлога истог за текућу годину. Седница ће се одржати у Свечаној сали Скупшзине општине са почетком у 09:00 часова.

Loading