Веће усвојило предлог Програма за рад Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима

IMG20230124090122
Facebook

Општинско веће  одржало је своју трећу овогодишњу  седницу на којој је разматрало 11 тачака. Већници су усвојили Извештај о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подрчју општине Кучево за 2022.год. предлог Програма за рад Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима, дали сагласност  и проследили Скупштини општине на коначно усвајање прве измене програма пословања ЈКП Кучево за 2023.год.,Извештај о усклађености планираних и реализованих активности ЈКП Кучево за четврти квартал 2022.год и захтев Стонотениског савеза општине Кучево за давање сагласности
на употребу имена Кучево. У даљем току рада, између осталог усвојен је и Правилник о критеријумима и мерилима социјалне заштите:Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица, две тачке су биле из материје јавних набавки а остале суи се односиле на више захтева појединих грађана.

Loading